Jednoduchý návod řešení hospodářské recese,jak to dělal T. Baťa.

motto: K.Marx-"Majitelé kapitálu stimulují proletariát ke koupi stále většího množství a stále dražšího zboží. K tomu využívají půjček, které sami poskytují.Zvrat nastane ve chvíli, kdy se tyto půjčky stanou nesplatitelnými. Nesplacené půjčky nutí banky k půjčkám u státních institucí.Rozhodující role státu v půjčkách soukromým firmám bude prvním znakem nástupu nové éry - éry komunismu, a to celosvětově." -Jak T.Baťa v roce 1922svými činy vyvracel myšlenky  marxismus.[ více ]

neděle 15. březen 2009 21:20 | Reputace článku: 22,67

Chrám sv.Víta je gotiky/národa/chlouba.....

Chrám sv.Víta je gotiky nebo národa chlouba? Komu asi patří?[ více ]

neděle 8. březen 2009 20:04 | Reputace článku: 15,69

Pohled na české zdravotnictví zvenčí.

Názory na české zdravotnictví jsou velmi různorodé,nepřehledné a pro laika těžko uchopitelné.Pokusil jsem se tedy vycházet z hodnocení Health Consumer Powerhouse /mezinárodně uznávaná instituce/, která od roku 2005 hodnotí zdravotnictví pomocí EHCI Euro Health Consumer Index v zemích EU,Švýcarsku,Norsku a Kanadě ,podle jednotných ověřitelných kriterií.  [ více ]

úterý 20. leden 2009 12:04 | Reputace článku: 19,62

Lisabonská smlouva-oficiální název a co na to já.

O Lisabonské smlouvě se můžete dočíst cokoli a z různých pohledů. Někteří Lisabonskou smlouvu zavrhují, někteří ji podporují, jiní rozumně poukazují na její nedostatky či pozitiva. Myslím si, že velké nedorozumění vzniká už ze samotného názvu. Kdyby se totiž uváděl celý oficiální název, který zní Lisabonská smlouva pozměňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu o založení Evropského společenství podepsaná v Lisabonu dne 13.12.2007, hned by bylo vše jasnější a bylo by zřejmé, že jde jen o jakousi modifikovanou smlouvu o Evropské unii, která byla zamítnuta francouzskými a holandskými voliči.[ více ]

středa 7. leden 2009 12:44 | Reputace článku: 14,33

25.12 uplyne 70 let od tragické smrti spisovatele Karla Čapka

25.12 uplyne 70 let od tragické smrti spisovatele Karla Čapka.Dovolím si pár osobních poznámek ke Karlu Čapkovi a je docela možné, že nyní rozhněvám čapkology a budu jimi opravován a kárán.[ více ]

úterý 23. prosinec 2008 16:58 | Reputace článku: 14,10

Dvojí pohled na Vánoční svátky-Francis Church kontra A.Zápotocký

Týden před vánočním svátky roku 1897 napsala osmiletá Virginie O´Henlon dopis do redakce deníku The Sun v New Yorku.Odpověď ji napsal a uveřejnil na hlavní stránce šéfredaktor deníku Francis Church.Tento nádherný  dopis o křehkém tajemství  vánoc se stal tak slavným,že byl každé vánoce uveřejnován na titulní stránce The Sun až do jeho zániku v roce 1950.Dopis je od té doby každoročně zveřejňován těmi nejznámějšími deníky.Po roce 1989 začaly tento dopis uvěřejňovat Lidové noviny. V kontrastu, s tímto křehkým a poetickým dopisem, působí ,vánoční projev prezidenta Antonína Zápotockého z roku 1952,jako ráno do hlavy. Čtěte ,naslouchejte,rozjímejte  a srovnávejte![ více ]

středa 17. prosinec 2008 17:09 | Reputace článku: 12,03

Má vstoupit lékař do politiky?

Jistě jste si, kolik se na vlně zdravotní hysterie vyvezlo doktorů do parlamentu,senátu a krajských zastupitelstev? V téhle zemi stačí, že máte před jménem MUDr. a vaše šance na zvolení kamkoli stoupnou o 50%.V titulku úmyslně používám slovo lékař,protože lékařů je málo ,doktorů spousta.[ více ]

pondělí 8. prosinec 2008 19:04 | Reputace článku: 11,58

Sjezd ČLK,den poté.

Skončil sjezd české lékařské společnosti,pohledy jsou různé, padají tvrdá slova ze všech stran. Celá tato hádavost škodí stavu lékařském a tím pacientovi.Jako motto své úvahy bych zvolil slova  José Ortegy y Gasseta, intelektuála, který velmi osaměle v socializačním meziválečném třeštění varoval před „vzpourou davů“: „Být levicový stejně jako pravicový je jeden z nesčetných způsobů, jež si člověk může vybrat, chce-li se stát imbecilem.“[ více ]

pondělí 10. listopad 2008 10:45 | Reputace článku: 15,16

Volby- myslím,že se nic mimořádného neudálo.

Volby-myslím,že se nestalo nic mimořádného..Každá strana,která je dva roky ve vládě, se propadne na dno popularity.Tento jev je znám v celé Evropě.Každé jiné vysvětlení je jen zástupné.Historia est magistra vitae.[ více ]

pondělí 20. říjen 2008 12:36 | Reputace článku: 8,38

Co si myslím o současné politice-je středoevropsky standardní

Myslím si,že  česká politická scéna neliší od rakouské ,prostě se dostala na středoevropský standard.[ více ]

sobota 27. září 2008 18:38 | Reputace článku: 7,74

Jiří Bakala

Jiří Bakala

Zdravotnictví a jeho historie,úvahy,vzpomínky,polemika etc.

jsem zdravotnik-chtěl bych psát o historii a současnosti zdravotnictví.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora