Jak se řešila korupce ve firmě Baťa.

úterý 15. prosinec 2009 10:15

T.Bata se svými spolupracovníky-dr.Albertem a dr.Raeianským
archiv autora

Corruptus iudex nescit discernere verum ( Podplacený soudce neumí rozeznat pravdu ).  

Korupce patří společněs prostitucí,k nejstarším lidským neřestem.Jsou staré jako lidstvo samo.Zmínky o nich najdeme v Chamurapiho kodexu, v egyptský papyrech,v  Konfuciovi .Kdo by neznal jeden z největších korupční skandálů v antickém  Řecku.

Na Olympu bylo tehdy vypsáno výběrové řízení na nejkrásnější bohyni.Hned tři bohyně podaly přihlášku -Hera |Athena  a Afrodite.

Vedením konkursní řízení byl pověřen jistý Paris ,ač syn krále ,toho času zaměstnán jako pastevec v Řecku.Vzhledem k nejistém výsledku, uchýlily se  bohyně ke klasické korupci,místo předvádění svých ženský předností začaly Paridovi slibovat  výhody/úplatky/ za vítězný hlas.  Hera pozemskou slávu a vládou nad Zemí. Athena  pak  moudrost a slávu vojenskou , Afrodité lásku a nejkrásnější ženu za manželku .Paris se tehdy prý rozhodoval podle skutečných kriterii ,

ženské krásy,nenechal se ovlivnit přísliby, všichni víme jak to dopadlo..Řada slavných římanů právníků a filosofů o korupci píše ve svých dílech.

     Corrumpunt etiam sanctos commercia prava ( I svaté zkazí špatné styky ),

     Corruptissima republica plurimae leges ( V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů )

      Corruptus iudex nescit discernere verum ( Podplacený soudce neumí rozeznat pravdu ). 

O korupci byly napsány tisíce a tisíce stránek. Spousta našich politických stran přicházela s návody, jak korupci omezit, ale bohužel ani jeden z nich nebyl úspěšný a myslím si, že ani v budoucnu moc úspěšné nebudou. Výsledkem těchto kroků byl vždy nárůst korupčního jednání . Jediné co se dá s korupcí a prostitucí dělat, je snažit se jí snížit na minimum,vymítit se zatím nedá.Snad to udělá budoucí generace ale nejsem si jist. 

 Tomáš Baťa měl jednoduchý recept na vymýcení tohoto nešvaru.

Při studiu historie Baťovy nemocnice ve Zlíně jsem narazil  na baťovské řešení korupce.. V roce 1926 firma Baťa chtěla pro své závody zakoupit,tehdy nejmodernější telefonní ústřednu. Nejlepší zařízení  nabízela firma Siemens. T Baťa tedy vyslal své dva ředitele, aby si ústřednu prohlédli a event. zařídili její nákup. Pánové odsouhlasili nakup a podepsali kontrakt,jako pozornost dostali od firmy Siemens velmi nepatrnou finanční částku. T. Baťa ,který byl vždy perfektně informován,,to věděl hned po jejich příjezdu.

Reakce byla velmi jednoduchá,rázná a  typický baťovská. Oba ředitele na hodinu vyhodil, a s  firmou Siemens zakázal deset let jakkoli obchodovat.

Svým způsobem je to řešení prosté, zajímavé, nevím však, je-li použitelné v dnešní době.

 

 

 

                                                                                   Jiří Bakala

 

Jiří Bakala

Jiří Bakala

Jiří Bakala

Zdravotnictví a jeho historie,úvahy,vzpomínky,polemika etc.

jsem zdravotnik-chtěl bych psát o historii a současnosti zdravotnictví.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora