Doba postní a pokora poslanců

čtvrtek 7. duben 2011 15:28

popelec

Právě nyní v době postní ,je dobré se  zastavit, zpomalit a zamyslet se na pomíjivost života. „Prach jsi a v prach se obrátíš ( „Pulvis est et in pulverim revertis„)  - říká kněz, který dává popeleční požehnání jako připomínku naší pomíjivé existence.

Jsme asi v polovině postní doby,  začíná - Popeleční středou dies cinerum končí svátky velikonočními. V tyto dny se má omezit veselí a radovánky – půst od masa a půst újmy.Měli bychom se zastavit, zpomalit a zamyslet se na pomíjivost života. „Prach jsi a v prach se obrátíš ( „Pulvis est et in pulverim revertis„)  - říká kněz, který dává popeleční požehnání jako připomínku naší pomíjivé existence.

 Tyto postní a očistné dny mají velmi starou historii. V Římě začínaly  v únoru, latinsky Februar - odvozeno od slova februatio – onis očištění, tedy očistná slavnost.

Podobně o smyslu a pomíjivosti života přemýšleli i v antice. Sic transit gloria mundi v překladu „Jak pomíjívá je sláva tohoto světa,  tak pomíjí světská sláva“.

Napadlo mě, jak by bylo pro celou naši společnost přínosné,  zavedení „kajícných dnů  pokory“ v Parlamentu. Poslanci by v určitých pravidelných intervalech  /např. každé čtvrtletí ) měli februatio a přemýšleli o  svých činech,  zda službu svým voličům konali s pokorou,  v souladu se zákony lidskými i Božími a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Tento návrh asi neprojde, proto bych navrhl ještě jedno antické řešení:

 V republikánském Římě vítězný vojevůdce byl odměněn triumfem, při kterém městem pochodovali poražení nepřátelé, otroci a samozřejmě, poražení králové a jejich nejbližší. Na vozech se vezla válečný kořist zlato, drahé kameny, koření a vonné oleje etc. Triumfátorovi byly na jeden den uděleny královské pravomoci, ale jeho vojáci v tento den na něho mohli volat nadávky  a všelijak ho zesměšňovat ho. Při slavnostním průvodu vedle Triumfátora běžel otrok, držel nad jeho hlavou zlatou korunu a měl za úkol neustále mu šeptem připomínat, že je pouhý člověk („Respice post te, hominem memento te“ - doslova „Ohlížej se za sebe, pamatuj že jsi člověkem“).

Je také uvedena i druhá verze kdy  před ním běžel senátní otrok,  který se k němu obracel a hlasitě volal :“ Sic transit gloria mundi – Chlapče nezapomeň, jak pomíjivá je sláva tohoto světa, jak jsi nicotný.“ Byla to taková brzda, aby člověk příliš nezpychnul.

Můj návrh tedy zní, aby kromě postních dnů a meditace v Parlamentu,  jednou za měsíc, dejme tomu v pátek (postní den), přišel do Parlamentu zřízenec, který by každému poslanci do ucha pošeptal ono “ Sic transit gloria mundi – nebo „Respice post te, hominem memento te“

Možná, že by to mělo na politiky příznivý vliv.

                             

Jiří Bakala

Jiří Bakala

Jiří Bakala

Zdravotnictví a jeho historie,úvahy,vzpomínky,polemika etc.

jsem zdravotnik-chtěl bych psát o historii a současnosti zdravotnictví.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora