Titulitis tarda chronica

pondělí 9. prosinec 2013 00:00

Naše záliba v titulech se blíží skoro duševní poruše, prostě titulitis tarda chronica -titulománie, titulofilie.Všeobecně se uznává, že je to specifikem střední Evropy. Je dáno historickým vývojem a jedná se zejména o země Rakousko-Uherska a Německa, Itálie, MaďarskaPolska a samozřejmě nás i Slováků. Jeden velmi moudrý rakouský esejista napsal: „Pokud se Vám někdo představí titulem,vězte, že pochází ze střední Evropy, a nezlobte se na něj, neboť je tím již dostatečně potrestán.“

Titulitis tarda chronica

 

Už se tolikrát psalo, že naše pozdravy a titulatury jsou nedemokratické; horší je, že jsou směšné. Není to přežitek velké historie jako španělská zdvořilost; je to přežitek malých poměrů. V žádném národě není zvykem říkat člověku „pane generální řediteli“ nebo„pane náměstku“; to je vyhrazeno Němcům a nám; zdá se, že je to nejhrubší germanismus, kterého se nedovedeme zbavit. Nedemokratické, ano; neboť užíváme těch titulatur s jistou ponížeností, jako bychom oslovenému připomínali jeho velikost,důstojnost a význam. Užíváme výrazů “pane generální řediteli“, “pane senátore”, ale netitulujeme svého bližního jako „pana zámečníka“ nebo „pana dělníka“.Od jistého postavení nebo od jistého příjmu nahoru přestává pro nás člověkpředstavovat sebe sama, Jana Nováka nebo Františka Švarce, a reprezentuje svépostavení nebo svou mohovitost.

Karel Čapek: My už ne (1928)

Problémy s tituly jsou stejné jako v Čapkově době, možná komplikovanější a horší podivným ziskem akademických titulů na podivných školách. Naše záliba v titulech se blíží skoro duševní poruše, prostě titulitis tarda chronica -titulománie, titulofilie.Všeobecně se uznává, že je to specifikem střední Evropy. Je dáno historickým vývojem a jedná se zejména o země Rakousko-Uherska a Německa, Itálie, MaďarskaPolska a samozřejmě nás i Slováků.

Jeden velmi moudrý rakouský esejista napsal: „Pokud se Vám někdo představí titulem,vězte, že pochází ze střední Evropy, a nezlobte se na něj, neboť je tím již dostatečněpotrestán.“ Tento problém přetrvává v naší republice od Rakouska-Uherska přes I.republiku až do dnešní doby a řekl bych, že titulománie spíše narůstá,k dokonalosti titulománii dotáhli Italové.

Doprovázel jsem" old boy rugby "tým na mezinárodni turnaj do Treviza, který organizovala sponzoroval Advocatto Ferini ,právník a velmí bohatý podnikatel, turnaj byl velmi prestižní-old boys policie z Říma, old boys policie z Madriduetc. , my jsem figurovali na seznamu jako oldboys Prague, ačkoliv jsme ze Zlína. Na rugbyovém hříšti nás čekal adcocatto Ferinil v nejnovějším ferrari. “Giorgio, sedni, ať jedou za mnou”.Pak jsme odpálili, byl jsem nervozní z rychlosti a hlavně z toho, že nedržel volant a stále něco ukazoval. “Giorgio, vidíš ty stromy? Ty tady vysázeli Napoleonovi vojáci a jsou také kolem Roland Garrose,” atd. atp. Najednou se otočil (opět upustil volant) a říká: “Co ty vlastne děláš, Giorgio?” Říkám, že jsem doktor. “Dottore, dottore a čeho jsi dottore?” Když jsem odpověděl, že medicíny, radostně zvolal: “To je výborné.Dottore mediciny, to je dobrý dottore – víš, u nás je kazdý prezidento advocatto,Profesore,senatore a dottore, ale dottore mediciny je dobrý dottore....”

 

Dnešní tituly mohou vésti k následující situaci.Pan Mgr. probírá na pracovišti s jiným Mgr. své zdravotní problémy a že se moc bojí jít k lékaři.Na otázku “proč” odpovídá: “No, jestli umí tolik co já a titul získal jako já, tak mám,všechny důvody se bát.” Můj tatínek, generace předválečných doktorů (neurolog, žák profesora Hennera), vždy říkal, že v té době nejvyšší akademickou hodností, která mohla být dosažena, byl titul„univ. prof.“.Bohužel, po 2. světové válce, v 50. letech, byla po sovětském vzoru zavedenaAkademie věd a tituly kandidát scientium a DrSc., tj. doktor scientium. Tehdejší univerzitní profesoři dostali titul DrSc. automaticky, mladší kolegové museli vykonatzcela formální zkoušky, které byly samozřejmě z ruštiny, z maxistickéfilozofie a jen minimálně z oborů, ze kterých měli titul obdržet. Známá je historka jednoho starého asistenta neurologické kliniky, který azbukou psanou otázku: „MNPU MNP“ (překl. “světu mír”) přeložil jako Mupi mop.

Ve společnosti však došlo k jakémusi omezení titulů, protože titul v letech 1954–1964 představoval jakýsi buržoazní přežitek. Proto, aby nedošlo k povyšování některých skupin nad dělnickou třídu, byly zrušeny tituly MUDr. a lékaři dostávali honosné tituly jako „promovaný lékař”, “promovaný zubní lékař”, “promovaný dětský lékař” – který se obvykle zkracoval jako PrDěLek. Teprve v roce 1966 byly tituly MUDr. obnoveny a zpětně je dostali všichni absolventi lékařských fakult.

V roce 1989 se doba zase obrátila, takže se přestaly udílet tituly CSc., odvrátili jsme seod strany východní na stranu západní a místo CSc. máme titul Ph.D., MBA a jiné, které jsou zvykem v západních zemích.

Na Západě se vám nikdo nebude představovat titulem. Karel Čapek o tom v roce 1928 napsal úžasný fejeton, který se jmenoval „My už ne“ a který mluví právě o titulážích.

Má-li pan David Brown v Anglii nadmíru mnoho zásluh nebo peněz, je povýšen; v takovém případe se mu už neříká „pane Browne“, ale „pane Davide”. Kdyby byl pan Karel …. Angličan, říkalo by se mu pane Karle nebo profesorovi Václavovi K.….. říkalo  pane Václave, ale raději nám huba upadne, než bychom dejme tomu poslanci Tomáškovi řekli „pane Tomášku“ místo „pane poslanče“; ale na druhé straně by nám snad upadla ruka, kdybychom v novinách místo Tomášek psali pan Tomášek. Málokdo,mluvě o nepřítomném Janu Novákovi, řekne, že potkal pana Nováka; potkal prostě Nováka.

V dovětku Čapek píše, že to svědčí o určité naší sluhovské povaze, protože jsme velmi servilní k výše postaveným a naopak nadřazení k níže postaveným, a považuje to za přežitek doby rakousko-uherské. V dnešní době se mezilidské vztahy obecně zhoršují. V jedné studii jsem četl, že v USA vznikla škola pro spíše střední a nižší třídu, která má ohromné úspěchy, a na začátku je napsáno, že vlastně prvního půlroku se děti neučí nic jiného než dobrému vztahu mezi sebou, tzn. oslovovat se, zdravit a podobné základní věci.

Myslím si, že právě zdravení je jedna z věcí, které mizí ze společnosti. Jsem ze staré generace, kdy zdravení patřilo k normálu. Dokonce jsem kvůli tomu začal nosit brýle.Od dětství jsem měl na jednom oku několik dioptrií, ale na druhé jsem viděl dobře. Na studiích se to trochu zhoršilo. Šel jsem jednou po ulici, po druhé straně šel soused a já jsem ho nepoznal. Večer se dostavil k nám a povídá: “Tak jsi nám, Jirko, od té doby, co jsi dostudoval, zpychl – už nezdravíš.” Zastyděl jsem se, zašel k očaři a od té doby nosím brýle na stálo.Sám jsem vždy velmi mile překvapen, pokud někdo pozdraví. Místa, kde se zdraví, jsou podle mě výtah a hory – pokud nastupujete do výtahu, vždy pozdravíte a při výstupu se loučíte, stejně tak jako na horách – vždy, když se s někým míjíte, zdravíte se.

Do budoucnosti je třeba méně poníženosti, aby bylo víc skutečné a vzájemné slušnosti. Klaníme se lidem, místo abychom je rádi viděli a dali tu radost najevo. Našezdvořilost je vlastně pochmurná, jako bychom žili v ustavičném strachu, že svéhobližního urazíme; lichotíme mu jako zlému tyranovi nebo nebezpečnému bláznu, který by mohl upadnout v zuřivost. Jsme tak na to zvyklí, že nám prosté „pane“ nebo prosté jméno bez titulu ani nejde z huby, leda se zvláštním napětím vůle; buď bohu žalováno,my už to nespravíme.

Jeden můj přítel se vyjadřoval k titulům před a za jménem, že je to přidělávání práce kameníkům při úpravě hřbitovní desky.

Velkým problémem pro některé titulované je vlastní vysvětlení a ozřejmění titulu.Co vlastně známená lingisticky k čemu opravnuje-ještě jednou vzpomenu svého tatínka a jeho slova “doktor je krásný titul netřeba ho vylepšovat.Nevím zda bakalaři tuši že slovo bakalář je odvozeno z latiny“bacca a" bobule ", a Laureus," z vavřínu…. a  “ bacca lauréate-  obdarován věncem, označen ke chvále. Nebo jaký je rozdíl mezil PhDr Ph. D.- titul Ph.D. ma původ ve středověku kdy na univerzitách všechny vědy mimo mediciny, theologie a  právnícké fakulty byly označovány jako Philosophia.Hovoří se take někdy o malém doktorátu PhDr a velkém doktorátu Ph.D.

 

Na závěr už jen citat z Neviditelného psa..Chtip....Policie odložila vyšetřování podvodů s vysokoškolskými diplomy. "Nebyl zjištěn žádný spáchaný zločin," konstatoval velitel okrsku policejního sboru plk. JUDr. Ing. Mgr. PhDr. MUDr. RNDr. Jan Novák, PhD.

Jiří Bakala

Jiří Bakala

Jiří Bakala

Zdravotnictví a jeho historie,úvahy,vzpomínky,polemika etc.

jsem zdravotnik-chtěl bych psát o historii a současnosti zdravotnictví.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora