Chrám sv.Víta je gotiky/národa/chlouba.....

Chrám sv.Víta je gotiky nebo národa chlouba? Komu asi patří?[ více ]

neděle 8. březen 2009 20:04 | Reputace článku: 15,69

Pohled na české zdravotnictví zvenčí.

Názory na české zdravotnictví jsou velmi různorodé,nepřehledné a pro laika těžko uchopitelné.Pokusil jsem se tedy vycházet z hodnocení Health Consumer Powerhouse /mezinárodně uznávaná instituce/, která od roku 2005 hodnotí zdravotnictví pomocí EHCI Euro Health Consumer Index v zemích EU,Švýcarsku,Norsku a Kanadě ,podle jednotných ověřitelných kriterií.  [ více ]

úterý 20. leden 2009 12:04 | Reputace článku: 19,62

Lisabonská smlouva-oficiální název a co na to já.

O Lisabonské smlouvě se můžete dočíst cokoli a z různých pohledů. Někteří Lisabonskou smlouvu zavrhují, někteří ji podporují, jiní rozumně poukazují na její nedostatky či pozitiva. Myslím si, že velké nedorozumění vzniká už ze samotného názvu. Kdyby se totiž uváděl celý oficiální název, který zní Lisabonská smlouva pozměňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu o založení Evropského společenství podepsaná v Lisabonu dne 13.12.2007, hned by bylo vše jasnější a bylo by zřejmé, že jde jen o jakousi modifikovanou smlouvu o Evropské unii, která byla zamítnuta francouzskými a holandskými voliči.[ více ]

středa 7. leden 2009 12:44 | Reputace článku: 14,33

25.12 uplyne 70 let od tragické smrti spisovatele Karla Čapka

25.12 uplyne 70 let od tragické smrti spisovatele Karla Čapka.Dovolím si pár osobních poznámek ke Karlu Čapkovi a je docela možné, že nyní rozhněvám čapkology a budu jimi opravován a kárán.[ více ]

úterý 23. prosinec 2008 16:58 | Reputace článku: 14,10

Dvojí pohled na Vánoční svátky-Francis Church kontra A.Zápotocký

Týden před vánočním svátky roku 1897 napsala osmiletá Virginie O´Henlon dopis do redakce deníku The Sun v New Yorku.Odpověď ji napsal a uveřejnil na hlavní stránce šéfredaktor deníku Francis Church.Tento nádherný  dopis o křehkém tajemství  vánoc se stal tak slavným,že byl každé vánoce uveřejnován na titulní stránce The Sun až do jeho zániku v roce 1950.Dopis je od té doby každoročně zveřejňován těmi nejznámějšími deníky.Po roce 1989 začaly tento dopis uvěřejňovat Lidové noviny. V kontrastu, s tímto křehkým a poetickým dopisem, působí ,vánoční projev prezidenta Antonína Zápotockého z roku 1952,jako ráno do hlavy. Čtěte ,naslouchejte,rozjímejte  a srovnávejte![ více ]

středa 17. prosinec 2008 17:09 | Reputace článku: 12,03

Má vstoupit lékař do politiky?

Jistě jste si, kolik se na vlně zdravotní hysterie vyvezlo doktorů do parlamentu,senátu a krajských zastupitelstev? V téhle zemi stačí, že máte před jménem MUDr. a vaše šance na zvolení kamkoli stoupnou o 50%.V titulku úmyslně používám slovo lékař,protože lékařů je málo ,doktorů spousta.[ více ]

pondělí 8. prosinec 2008 19:04 | Reputace článku: 11,58

Sjezd ČLK,den poté.

Skončil sjezd české lékařské společnosti,pohledy jsou různé, padají tvrdá slova ze všech stran. Celá tato hádavost škodí stavu lékařském a tím pacientovi.Jako motto své úvahy bych zvolil slova  José Ortegy y Gasseta, intelektuála, který velmi osaměle v socializačním meziválečném třeštění varoval před „vzpourou davů“: „Být levicový stejně jako pravicový je jeden z nesčetných způsobů, jež si člověk může vybrat, chce-li se stát imbecilem.“[ více ]

pondělí 10. listopad 2008 10:45 | Reputace článku: 15,16

Volby- myslím,že se nic mimořádného neudálo.

Volby-myslím,že se nestalo nic mimořádného..Každá strana,která je dva roky ve vládě, se propadne na dno popularity.Tento jev je znám v celé Evropě.Každé jiné vysvětlení je jen zástupné.Historia est magistra vitae.[ více ]

pondělí 20. říjen 2008 12:36 | Reputace článku: 8,38

Co si myslím o současné politice-je středoevropsky standardní

Myslím si,že  česká politická scéna neliší od rakouské ,prostě se dostala na středoevropský standard.[ více ]

sobota 27. září 2008 18:38 | Reputace článku: 7,74

Zemřel "Tomík",Tomáš Baťa jun.

Dovoluji si jako nekrolog použít ideový pasus T.Bati seniora-který vyšel na gramofonové desce v roce 1932 brzo po tragickém skonu T.Bati 12.7.1932.Originální nahrávku si můžete přehrát na adrese-www.inzlin.cz/bata[ více ]

pondělí 1. září 2008 21:36 | Reputace článku: 10,07

"Širá Rus" a co já na to.

F.M.Dostojevkij a A.I.Solženicyn ve svých dílech ukázali i ta nejtemnější zákoutí ruské duše.Co pro mně z toho vyplývá.[ více ]

středa 27. srpen 2008 11:13 | Reputace článku: 18,52

Jedno zapomenuté „osmičkové“ srpnové výročí

Před 60 lety, počátkem srpna 1948, přednesl Trofim Denisovič Lysenko v Leninově všesvazové akademii zemědělských věd svůj zásadní referát „O situaci v biologii“. Dal v něm ruské vědě za úkol do deseti let odhalit tajemství života. Je zajímavé, že tento vědecký návrh byl odhlasován politbyrem KSSS – vůbec poprvé tak o vědě rozhodovali politici.[ více ]

pondělí 25. srpen 2008 20:33 | Reputace článku: 13,20

Proč jsem pro radar

Pokud mluvím za sebe, jsem jednoznačně pro radar.Jan Masaryk kdysi pronesl: "praotec Čech byl vůl,tolika krásných míst v Evropě a on nás usadí mezi Německo a Rusko"[ více ]

sobota 23. srpen 2008 21:45 | Reputace článku: 16,27

Historie IT technologií v medicíně-aneb PDP 11

Historií IT technologií většinou píší odborníci-technického ražení.Jsem lékař a patřím k těm o kterých pan Werich říkal, „jsa obětí humanitní blbosti a nemaje technických vědomostí".Přesto jsem se dostal k počítačům v roce velmi brzo,v roce 1981.[ více ]

středa 6. srpen 2008 09:53 | Reputace článku: 10,05

8.8.2008 v 8hod.začnou v Pekingu XXIX.OH- končí marathonem

Jak to vlastně bylo u Marathonu -kde jsou kořeny marathonského běhu.
“Nemikékamen – chairometha" (zvítězili jsme, radujte se)[ více ]

pátek 18. červenec 2008 09:35 | Reputace článku: 9,50

Historie rtg-aneb klikatá cesta vědy v království českém

Co asi nevíte o historii RTG v království českém[ více ]

středa 9. červenec 2008 20:58 | Reputace článku: 11,18

Národní směna 14.října 1951

Národní směna 14.října 1951
V neděli 14.října projížděli účastníci této směny z Rackové přes Martinice na nákladním autě. Pochopitelně, že to nezůstalo bez povšimnutí, které obzvláště dal najevo p.MUDr. Frant. Bakala z Martinic, který se právě procházel se čtyřmi děvčátky po návsi. Jeho pozornost, při které si zastíral své brýle před slunečními paprsky, aby lépe viděl, byla opětována sedícími v autě. To pana doktora natolik povzbudilo, že poslal za těmito poctivými pracovníky docela sprostý klukovský pozdrav.[ více ]

úterý 1. červenec 2008 22:09 | Reputace článku: 13,72

16.6. velký irský svátek BLOOMSDAY

 Irové dne 14.6.tedy rozhodli v referendu,dle mého názoru velmi správně.Jen si nemyslím,že  12.6.2008 předčí v irském kalendáři den 16.6.1904-BLOOMSDAY[ více ]

pátek 13. červen 2008 20:26 | Reputace článku: 5,99

pentékosté hémera

Padesátý den po velikonocích (řec. pentékosté hémera) se slaví v křesťanství jako den seslání Ducha svatého. Toho dne, kdy mnoho Židů putovalo do Jeruzaléma, aby slavili týdenní slavnost Šavuot, se tam dostavili i Ježíšovi učedníci.[ více ]

sobota 10. květen 2008 21:49 | Reputace článku: 8,88

1.máj trochu jinak,aneb jak se slavil v baťovském Zlíně

V loňském roce jsem četl v Literárních novinách anketu, ve které byly kladeny otázky dětem narozeným v roce 1989. Dotazovaní tedy měli 19 let. Zaujaly mě tři otázky – co vám říká jméno Lenin (nikomu nic), co vám říká VŘSR (pouze jeden, zřejmě velmi kreativní student, napsal, že to je Veřejné ředitelství slovenských rozvoden) a poslední otázka – co vám říká 1. máj všichni je dávali do souvislosti s časem lásky a Máchovou básní.[ více ]

pondělí 28. duben 2008 13:14 | Reputace článku: 10,14

Jiří Bakala

Jiří Bakala

Zdravotnictví a jeho historie,úvahy,vzpomínky,polemika etc.

jsem zdravotnik-chtěl bych psát o historii a současnosti zdravotnictví.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora